Jesteś tutaj: Home Ochrona roślin

Ochrona roślin

Filter
Clear All
Sort By
Kategorie
Tags
Grzybobójcze
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo w zwalczaniu chorób grzybowych warzyw Opis produktu: środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety:

* szeroka rejestracja

* działanie zapobiegawcze i interwencyjne

* skuteczny w działaniu

    Opakowanie: 5 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml  
Amistar Sumin

Amistar 250 SC

  Prewencja: Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) – 72 g/l (6,9 %); piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 40 g/l (3,8 %) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu przeznaczony do stosowania zapobiegawczo oraz interwencyjnie przeciwko chorobom ziemniaka, pomidora, ogórka. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym (dimetomorf) oraz lokalnie układowym i translaminarnym (piraklostrobina) przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w uprawie ziemniaka, ogórka, sałaty, cebuli oraz pomidora. Dimetomorf skutecznie niszczy komórki grzyba w większości jego stadiów rozwojowych. Dimetomorf szybko przemieszcza się w roślinie i dociera do wszystkich tkanek znajdujących się powyżej miejsca naniesienia. Piraklostrobina natomiast jest łatwo pobierana przez rośliny, silnie i długo wiązana z woskami kutykuli i dobrze przemieszcza się w przestrzeniach międzykomórkowych w fazie gazowej. Dodatkowo łagodzi efekty reakcji stresowych, zapewniając zwiększoną wydajność plonowania. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety:

* działanie zapobiegawcze i interwencyjne

* skutecznie chroni i zwalcza najważniejsze choroby ziemniaka

* krótki okres karencji – w ogórki 1 dzień, w pomidorze 3 dni

* odporny na zmywanie – godzinę po zabiegu

    Opakowanie: 5 ml, 20 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml   Cabrio duo Sumin

Cabrio Duo 112 EC

  Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg środka (50%) Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo w drzewach i krzewach owocowych, warzywach i roślinach ozdobnych. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, truskawki, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, borówki wysokiej, żurawiny, pomidora, papryki i bakłażana uprawianych w szklarni i pod osłonami oraz roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Działanie lokalnie układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna krezoksym metylu zaliczana jest do grupy 11. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych. Zalety:

* szeroka rejestracja

* długie działanie

* szerokie spektrum zwalczanych chorób

    Opakowanie: 2,5 g, 5 g, 15 g, 30 g, 100 g   Discus Sumin

Discus 500 WG

  Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: tetrakonazol (związek z grupy triazoliazoli) – 100 g/l (10,59%). Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco w ochronie jabłoni, truskawki, róży oraz chryzantemy. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Tetrakonazol – substancja o działaniu systemicznym łatwo przenika przez warstwę woskową kutikuli, szybko się przemieszcza oraz wykazuje działanie lecznicze i interwencyjne, a nie ma fitotoksycznego wpływu na rośliny uprawne. Pobierany jest poprzez korzenie, łodygi i liście i przemieszcza się szybko akropetalnie po całej roślinie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety:

* kompleksowe działanie

* skutecznie zwalcza choroby róż

* zabezpiecza jabłoń przed parchem oraz mączniakiem prawdziwym

    Opakowanie: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml   Domark Sumin

Domark 100 EC

  Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: tetrakonazol (związek z grupy triazoliazoli) – 100 g/l (10,59%). Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco w ochronie róży oraz chryzantemy. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie róży i chryzantemy przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Tetrakonazol – substancja o działaniu systemicznym łatwo przenika przez warstwę woskową kutikuli, szybko się przemieszcza oraz wykazuje działanie lecznicze i interwencyjne, a nie ma fitotoksycznego wpływu na rośliny uprawne. Pobierany jest poprzez korzenie, łodygi i liście i przemieszcza się szybko akropetalnie po całej roślinie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety:

* kompleksowe działanie

* skutecznie chroni i zwalcza czarną plamistość róży

* eliminuje mączniaka prawdziwego

* wpływa na zachowanie pięknego wyglądu róż

    Opakowanie: 5 ml, 10 ml, 20 ml   Domark 100 EC – zwalcza mączniaka prawdziwego oraz czarna plamistość róży

Domark 100 EC – zwalcza mączniaka prawdziwego oraz czarna plamistość róży

  Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Kaptan Zawiesinowy 50 WP to środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 50% (500 g/kg) Krótki opis: fungicyd w formie proszku do stosowania zapobiegawczo w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem jabłoni i parchem gruszy, wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni, fasoli szparagowej przed chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy polowych. Kaptan zawiesinowy 50 WP w ochronie przed parchem można stosować przez cały sezon wegetacyjny, także z bardzo dobrym efektem w drugiej połowie lata, w celu skutecznej ochrony drzew przed infekcjami wtórnymi, w tym także przed parchem przechowalniczym. Jeżeli po zakończeniu pierwotnych infekcji parchem jabłoni (koniec maja), podczas szczegółowej lustracji drzew głównie wierzchołkowych partii korony, zaobserwuje się oznaki infekcji wtórnej w postaci plam na liściach i zawiązkach, najlepiej zastosować kaptan. W drugiej połowie sezonu kaptan (Kaptan Zawiesinowy 50 WP) stosuje się przede wszystkim w celu zabezpieczenia przed infekcjami młodych przyrostów. Zalety:

* wysoka skuteczność w ochronie sadów przed parchem jabłoni i gruszy

* do stosowania przez cały okres wegetacji

    Opakowanie: 50 g, 100 g  
Kaptan Zawiesinowy 50 WP Sumin

Kaptan Zawiesinowy 50 WP

  Okres prewencji: zwierzęta – nie dotyczy, ludzie -1 dzień.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Miedzian 50 WP to środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: miedź w postaci tlenochlorku miedź – 50% (500g/kg) Krótki opis: fungicyd w formie proszku do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych.rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych. Środek przeznaczony wyłącznie do stosowania punktowego przy użyciu opryskiwaczy ręcznych o pojemności do 10 l, z wykluczeniem opryskiwaczy z napędem spalinowym lub elektrycznym. Zalety: * certyfikowany w uprawach ekologicznych * skutecznie chroni przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi * doskonały do pierwszych zabiegów w ogrodzie * szeroka rejestracja * długotrwałe działanie profilaktyczne * ochrona przed kędzierzawością liści brzoskwini     Opakowanie: 15 g, 50 g, 100 g   Miedzian 50 WP

Miedzian 50 WP

  Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Środek Miedzian Extra 350 SC przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g w 1 litrze środka Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Opis produktu: Miedzian Extra 350 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych. Rośliny należy opryskiwać punktowo w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone ale nie tworzyły się na nich krople. W terminie od marca do maja opryski wykonujemy, gdy temperatura utrzymuje się powyżej 6°C. Zalety: * certyfikowany w uprawach ekologicznych * skutecznie chroni przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi * szeroka rejestracja * długotrwałe działanie profilaktyczne     Opakowanie: 10 ml, 60 ml   Miedzian Extra 350 SC   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Środek Mythos 300 SC jest przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 300 g /l (28,3%) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie jabłoni, gruszy, truskawki oraz maliny. Opis produktu: środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem i szarą pleśnią, gruszy przed parchem. Mythos 300 SC polecany jest również do zwalczania najważniejszych chorób w uprawie truskawek i malin takich jak szara pleśń oraz przypąkowe zamieranie pędów maliny. Co ważne, Mythos ma bardzo krótki okres karencji, wynoszący zaledwie 3 dni. Preparat posiada dobre właściwości zapobiegawcze. W zwalczaniu parcha jabłoni polecany jest do zabiegów wczesnowiosennych, do końca kwitnienia. Wynika to z jego wyższej skuteczności w niższych temperaturach oraz lepszej ochrony przed parchem liści niż owoców. Stosowany w okresie pełni kwitnienia czy opadania płatków, zwalcza także szarą pleśń. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza ręcznego. Zalety:

* wysoka skuteczność działania

* krótki okres karencji w malinie i truskawce – 3 dni

* po wniknięciu do rośliny odporny na zmywanie

* długie działanie interwencyjne

* ochrona malin przed przypąkowym zamieraniem pędów malin

    Opakowanie: 10 ml, 60 ml   Mythos 300 SC

Mythos 300 SC

  Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Środek Nimrod 250 EC przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: bupirymat (związek z grupy pirymidyn) – 250 g/l (26,9 %) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu zwalczający mączniaka prawdziwego i amerykańskiego mączniaka agrestu. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i zwalczającego mączniaka prawdziwego i amerykańskiego mączniaka agrestu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * skuteczna ochrona przed mączniakiem prawdziwym * zwalcza amerykańskiego mączniaka agrestu * działanie zapobiegawcze   Opakowanie: 100 ml  
Nimrod 250 EC

Nimrod 250 EC

  Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Orvego 525 SC - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej: ametoktradyna 300 g/l (związek z grupy pochodnych pirymidynoamin), dimetomorf 225 g/l (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego)

Krótki opis: fungicyd w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego.

Opis produktu: środek grzybobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego. Ametoktradyna to substancja aktywna o działaniu kontaktowym, hamuje aktywność grzybów poprzez wiązanie do receptora stygmateliny w kompleksie III łańcucha oddechowego grzybów. Dzięki wysokiemu powinowactwu do warstwy woskowej tworzy trwałą tarczę ochronną na powierzchni liści. Ma to znaczenie szczególnie w systemach ochrony przeciwdziałającym powstawaniu odporności krzyżowe. Dimetomorf natomiast działa zapobiegawczo i blokuje zarodnikowanie grzybni.

Zalety:

* kombinacja dwóch substancji czynnych * najkrótsza karencja w pomidorze i ogórku – tylko 1 dzień * bezpieczny dla użytkownika i środowiska     Opakowanie: 5 ml, 10 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml   Orvego 525 SC   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Polyram 70 WG to środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: metiram (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 70% (700 g/kg) Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo w ochronie ziemniaka, jabłoni, pomidora oraz cebuli przed chorobami. Opis produktu: Polyram 70 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed chorobami. Jest fungicydem powierzchniowym, który może być wykorzystywany do zabiegów zapobiegawczych w ciągu całego okresu wegetacji, przede wszystkim w okresach mniejszego zagrożenia chorobowego. Ze względu na korzystny wpływ na wybarwienie owoców stosowany jest najczęściej w okresie infekcji wtórnych, w okresie wzrostu owoców. Środek przeznaczony do stosowania w ogrodach przydomowych i ogrodach działkowych przy użyciu opryskiwacza ręcznego. Zalety: * praktyczna, granulowana forma * szeroki zakres stosowania * działa niezależnie od temperatury * nie ma ryzyka wystąpienia odporności   Opakowanie: 5 g, 10 g, 50 g, 100 g   Polyram 70 WG   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Uwagi:
* okres karencji określa termin ostatniego zabiegu
* podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne
   
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Proplant 722 SL to środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie roślin warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi takimi jak fytoftoroza, zgorzel czy mączniak rzekomy. Propamokarb jest znany szczególnie ze swych właściwości profilaktycznych. Chroni przez infekcją i zwalcza patogen na zainfekowanych roślina w uprawie rośliny ozdobnych jak i w uprawie warzyw. Do stosowania zapobiegawczo oraz interwencyjnie, działa układowo, co oznacza, że wnika do wnętrza rośliny i chroni ją od środka. Choć wnika do tkanek stosunkowo wolno, to jednak później długo (ok. 4-5 dni) utrzymuje swoje właściwości profilaktyczne. Charakteryzują się dość niskim ryzykiem powstawania odporności. Zaleca się również profilaktycznie podlewać rośliny bezpośrednio po posadzeniu w celu zabezpieczenia korzeni przed zgorzel zgnilakową oraz fytoftorozą. Środek przeznaczony do podlewania oraz do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * skutecznie zwalcza fytoftorozę na warzywach * działa układowo na całą roślinę * polecany do profilaktycznego podlewania   Opakowanie: 5 ml, 10 ml, 30 ml, 100 ml, 250 ml   Proplant 722 SL   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Uwagi:
* środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania
* podczas stosowania środka w warunkach polowych nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
   
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Proplant 722 SL zwalcza choroby w iglakach i innych roślinach ozdobnych - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi takimi jak fytoftoroza, zgorzel czy mączniak rzekomy. Propamokarb jest znany szczególnie ze swych właściwości profilaktycznych. Chroni przez infekcją i zwalcza patogen na zainfekowanych roślinach w uprawie rośliny ozdobnych. Do stosowania zapobiegawczo oraz interwencyjnie, działa układowo, co oznacza, że wnika do wnętrza rośliny i chroni ją od środka. Choć wnika do tkanek stosunkowo wolno, to jednak później długo (ok. 4-5 dni) utrzymuje swoje właściwości profilaktyczne. Charakteryzują się dość niskim ryzykiem powstawania odporności. Środek przeznaczony do podlewania oraz do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * skutecznie zwalcza fytoftorozę na roślinach iglastych * działa systemicznie na całą roślinę * polecany do profilaktycznego podlewania   Opakowanie: 30 ml, 100 ml   Proplant 722 SL zwalcza choroby w iglakach i innych roślinach ozdobnych

  Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Uwagi:
* środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania
* podczas stosowania środka w warunkach polowych nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
   
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Revus 250 SC - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/l (23,4%) Krótki opis: fungicyd w postaci zawiesiny do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie przed zarazą ziemniaka i mączniakiem rzekomym. Opis produktu: środek grzybobójczy, wysoce selektywny koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz pomidorów gruntowych przed chorobami grzybowymi. Jego substancja aktywna – mandipropamid – ma działanie kontaktowe oraz wgłębne (rozprowadzana jest w roślinie translaminarnie), zapewniając tym samym skuteczną ochronę intensywnie rosnących liści. Ponadto, dzięki szybkiemu łączeniu z warstwą woskową preparat sprawdza się w trudnych warunkach, kiedy to częste opady utrudniają wykonywanie zabiegów. Revus 250 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * działa wgłębnie, tworzy solidną warstwę ochronną uniemożliwiając infekcję zarazy * chroni nowe przyrosty liści * najwyższa odporność na zmywanie przez deszcz   Opakowanie: 3 ml, 15 ml, 30 ml, 80 ml   Revus 250 SC   Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: metalaksyl – M (związek z grupy fenyloamidów) – 3,8% (38,8 g/kg), mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 64% (640 g/kg) Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo w ochronie warzyw i roślin ozdobnych przed mączniakiem rzekomym, fytoftorozą i zarazą ziemniaka. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin. Wykazuje działanie kontaktowe, powierzchniowe. Mankozeb wykazuje działanie wielomiejscowe – hamując funkcje oddechowe patogena, uniemożliwia kiełkowanie zarodników. Charakteryzuje się wielokierunkowym mechanizmem działania blokującym procesy oddychania i uwalniania energii. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur – od 6°C do 25°C. Związki z grupy ditiokarbaminianów uważa się za grupę o niskim ryzyku powstawania odporności. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * działanie zapobiegawcze i interwencyjne * szeroki zakres temperatury stosowania * skutecznie chroni przed fytoftorozą   Opakowanie: 10 g, 50 g, 100 g, 250 g Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG

Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG – na fytoftorozę i mączniaka rzekomego w roślinach ozdobnych - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: metalaksyl – M (związek z grupy fenyloamidów) – 3,8% (38,8 g/kg), mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 64% (640 g/kg) Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo w ochronie roślin ozdobnych przed mączniakiem rzekomym, fytoftorozą łodyg i liści. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin. Wykazuje działanie kontaktowe, powierzchniowe. Mankozeb wykazuje działanie wielomiejscowe – hamując funkcje oddechowe patogena, uniemożliwia kiełkowanie zarodników. Charakteryzuje się wielokierunkowym mechanizmem działania blokującym procesy oddychania i uwalniania energii. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur – od 6°C do 25°C. Związki z grupy ditiokarbaminianów uważa się za grupę o niskim ryzyku powstawania odporności. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety:

* działanie zapobiegawcze i interwencyjne

* szeroki zakres temperatury stosowania

* skutecznie chroni przed fytoftorozą

    Opakowanie: 10 g, 50 g  
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG – na fytoftorozę i mączniaka rzekomego w roślinach ozdobnych

Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG – na fytoftorozę i mączniaka rzekomego w roślinach ozdobnych

  Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Score 250 EC - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58 %). Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną: Solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne. Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie na drzewach owocowych. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni i czereśni przed chorobami grzybowymi. Najlepsze efekty interwencyjne uzyskamy stosując środek do 120 godzin po infekcji. W celu zapobiegania powstawaniu odporności na parcha jabłoni należy stosować w mieszaninie z preparatami o działaniu kontaktowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * działanie zapobiegawcze * najdłuższe działanie interwencyjne – do 120 godzin * doskonałe działanie wyniszczające * można mieszać z preparatami kontaktowymi   Opakowanie: 2.5 g, 5 g, 10 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 200 g  
score_Sumin

Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

 
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Scorpion 325 CS - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,2%) difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,4%) Krótki opis: fungicyd w postaci stężonej zawiesiny stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie w zwalczaniu chorób warzyw, roślin jagodowych, ziół oraz roślin ozdobnych. Opis produktu: środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym i systemicznym, stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby w uprawie roślin warzywnych i truskawek. Scorpion, jako jeden z niewielu fungicydów, hamuje kiełkowanie zarodników oraz jednocześnie zatrzymuje już zaobserwowaną infekcję. Preparat jest szybko pobierany przez roślinę z powierzchni liści, następnie przemieszcza się systemicznie do wszystkich jej organów, co pozwala na skuteczną ochronę. Difenokonazol hamuje tworzenie ściany komórkowej grzybów, działając przede wszystkim na ograniczenie wzrostu i tworzenie się grzybni. Spowalnia także kiełkowanie zarodników i zatrzymuje infekcję. Dlatego właśnie można go użyć nawet po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Scorpion wyróżnia również działanie interwencyjne – w okresie do 2 dni po pojawieniu się infekcji, co znacznie zwiększa skuteczność preparatu w zwalczaniu szerokiej palety chorób. Środek Scorpion 325 SC stosuje się przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * najszersza rejestracja upraw * działanie interwencyjne i zapobiegawcze * systemiczne przemieszczanie się obu substancji * szybkie działanie * szerokie spektrum zwalczanych chorób   Opakowanie: 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml  
Uprawa Choroba Dawkowanie
brokuł zwyczajny (uprawa w polu) mzgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych 10 ml/100 m2/2-8 l wody
kalafior (uprawa w polu) czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych 10 ml/100 m2/2-8 l wody
marchew (uprawa w polu) mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, czarna zgnilizna marchwi 10 ml/100 m2/2-7 l wody
cebula (uprawa w polu) alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez stemphylium (stermhylium sp.), rdza pora (na cebuli) 10 ml/100 m2/3-6 l wody
kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) (uprawa w polu) czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych 10 ml/100 m2/2-8 l wody
por (uprawa w polu) alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez stemphylium (stemphylium sp.), rdza pora 10 ml/100 m2/2-8 l wody
ogórek (uprawa w szklarni) mączniak prawdziwy dyniowatych 10 ml/100 m2/5-15 l wody
pomidor (uprawa w szklarni) mączniak prawdziwy psiankowatych 10 ml/100 m2/5-15 l wody
truskawka (uprawa w polu) antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki 10 ml/100 m2/5-15 l wody
cebula (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka, szczypiorek (uprawa w polu) alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez stemphylium (stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli) 10 ml/100 m2/3-6 l wody
czosnek, szalotka alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez stemphylium (stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli) 10 ml/100 m2/3-6 l wody
fasola zwykła (szparagowa), fasola zwykła (uprawiana na świeże nasiona), groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy (uprawa w polu) antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza) 10 ml/100 m2/3-12 l wody
truskawka (uprawa w polu) antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki 10 ml/100 m2/3-12 l wody
kapusta brukselska, kapusta pekińska, jarmuż (uprawa w polu) czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych 10 ml/100 m2/2-8 l wody
pasternak, pietruszka (uprawa w polu) mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 10 ml/100 m2/2-7 l wody
chrzan pospolity, rzodkiewka, rzodkiew japońska, rzepa biała, rzepa czarna, brukiew jadalna (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych 10 ml/100 m2/2-7 l wody
salsefia, topinambur (syn. słonecznik bulwiasty), skorzonera (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 10 ml/100 m2/2-7 l wody
burak ćwikłowy (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, rdza buraka 10 ml/100 m2/2-7 l wody
cykoria korzeniowa (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy 10 ml/100 m2/2-7 l wody
seler naciowy (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera 10 ml/100 m2/2-7 l wody
seler korzeniowy (uprawa w polu) alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera 10 ml/100 m2/2-10 l wody
szparag (uprawa w polu) rdza szparagowa, purpurowa plamistość pędów szparaga 10 ml/100 m2/2-10 l wody
melon, kawon (syn. arbuz), dynia olbrzymia jadalna (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych 10 ml/100 m2/5-15 l wody
ogórek (uprawa w polu, pod osłonami) parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych 10 ml/100 m2/5-15 l wody
cukinia, kabaczek, patison (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych 10 ml/100 m2/5-15 l wody
papryka (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza papryki, brunatna plamistość liści 10 ml/100 m2/5-15 l wody
pomidor (uprawa w szklarni) alternarioza pomidora, brunatna plamistość liści 10 ml/100 m2/5-15 l wody
pomidor (uprawa w polu i pod osłonami) mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści 10 ml/100 m2/5-15 l wody
oberżyna (syn. bakłażan) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści 10 ml/100 m2/5-15 l wody
grupa sałat (sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia) nekrotyczna plamistość liści sałaty (antraknoza sałaty), zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody
kapustne liściowe (rukola-rokietta siewna, jarmuż) czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody
szpinak antraknoza, alternarioza, zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody
seler listkowy septorioza selera, zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody
pietruszka uprawiana na nać mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody
rośliny zielarskie oraz kwiaty jadalne (cukinii, kabaczka, patisona) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniaki prawdziwe, rdze, plamistości liści, zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody
cykoria sałatowa (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy 10 ml/100 m2/3-10 l wody
cykoria sałatowa (uprawa pod osłonami i w szklarni) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy 10 ml/100 m2/3-10 l wody
karczoch zwyczajny (uprawa w polu) mączniak prawdziwy 10 ml/100 m2/3-10 l wody
truskawka (uprawa w polu) mączniak prawdziwy truskawki, nekrozy powodowane przez grzyb Gnomonia comari 10 ml/100 m2/3-12 l wody
truskawka (uprawa pod osłonami i w szklarni) antraknoza truskawki, biała plamistość truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, nekrozy powodowane przez grzyb Gnomonia comari 10 ml/100 m2/3-10 l wody
poziomka (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, nekrozy powodowane przez grzyb Gnomonia comari 10 ml/100 m2/3-10 l wody
malina, jeżyna (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) antraknoza maliny i jeżyny, rdza maliny, biała plamistość liści maliny, mączniak prawdziwy maliny 10 ml/100 m2/1-5 l wody
rośliny ozdobne (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni) (uprawa w polu) mączniaki prawdziwe, plamistość liści, rdze, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, zamieranie pędów roślin iglastych, choroby powodowane przez patogeny glebowe 10 ml/100 m2/3-12 l wody
  Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Signum 33 WG - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: piraklostrobina (substancja z grupy strobluryn) – 67 g/kg (6,7%), boskalid (substancja z grupy anilidów) – 267 g/kg (26,7%) Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w zwalczaniu chorób grzybowych. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych. Piraklostrobina jest łatwo pobierana przez rośliny, silnie i długo wiązana z woskami kutykuli i dobrze przemieszcza się w przestrzeniach międzykomórkowych w fazie gazowej. Boskalid cechuje się bardzo wysoką skutecznością w stosunku do szerokiego spektrum patogenów grzybowych. Jest wiązany w warstwie woskowej kutykuli, czyli zewnętrznej warstwie komórek liścia. Środek przeznaczony do stosowania w ogrodach przydomowych i ogrodach działkowych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i plecakowych. Zalety: * szeroki zakres zwalczanych patogenów * szeroka rejestracja upraw * wpływ na poprawę zdolności przechowalniczych * perfekcyjne działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne * rewelacyjna skuteczność w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej, czerni krzyżowych i szarej pleśni   Opakowanie: 2.5 g, 5 g, 10 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 200 g  
Uprawa Choroba Dawkowanie
ziemniak alternarioza ziemniaka 2,5 g/6-8 l wody/100 m2
cebula mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie stemphylium 10 g/6-8 l wody/100 m2
kapusta głowiasta czerń krzyżowych, szara pleśń 7,5 g-10 g/6-8 l wody/100 m2
marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 7,5 g-10 g/6-8 l wody/100 m2
pomidor uprawiany w polu zaraza ziemniaka, alternarioza 10 g-15 g/6-8 l wody/100 m2
pomidor pod osłonami szara pleśń, zaraza ziemniaka 0,2% (2 g/1 )/10 l/100 m2
truskawka szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki 18 g/5-7 l wody/100 m2
wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 7,5 g-10 g/5-7,5 l wody/100 m2
malina szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny 18 g/6-7 l wody/100 m2
porzeczka czarna antraknoza (opadzina) liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa 18 g/6-8 l wody/100 m2
pietruszka korzeniowa, pasternak alternarioza naci, mączniak prawdziwy 7,5 g/6-8 l wody/100 m2
burak ćwikłowy mączniak prawdziwy 10 g/6-8 l wody/100 m2
seler korzeniowy zgnilizna twardzikowa 15 g/6-8 l wody/100 m2
rzodkiewka uprawiana w polu szara pleśń, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2
szczypiorek szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2
kalarepa, kapusta brukselska czerń krzyżowych 10 g/6-8 l wody/100 m2
brokuł, kalafior czerń krzyżowych, bielik krzyżowych 10 g/6-8 l wody/100 m2
kapusta pekińska czerń krzyżowych, szara pleśń 7,5 g/6-8 l wody/100 m2
por rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora 15 g/6-8 l wody/100 m2
cebula siedmiolatka rdza pora, fytoftoroza pora na cebuli, alternarioza 15 g/6-8 l wody/100 m2
szalotka mączniak rzekomy, alternarioza. ogranicza występowanie stemphylium 10 g/6-8 l wody/100 m2
szparag szara pleśń 15 g/6-8 l wody/100 m2
sałata, endywia szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2
szpinak plamistość liści 15 g/6-8 l wody/100 m2
koper, pietruszka naciowa, seler naciowy, rukola szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2
rzodkiewka (pod osłonami) szara pleśń, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2
papryka, bakłażan (pod osłonami) szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy 15 g/10 l wody/100 m2
sałata, endywia (pod osłonami) szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2
rośliny ozdobne uprawiane w polu i pod osłonami alternarioza 1 g/1 l/6-8 l wody/100 m2
rośliny ozdobne uprawiane w polu i pod osłonami mączniak prawdziwy 1,8 g/1 l/6-8 l wody/100 m2
rośliny ozdobne uprawiane w polu i pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa rizoktonioza 1,5 g/1 l/6-8 l wody/100 m2
mięta pieprzowa, bazylia pospolita, szałwia lekarska, tymianek właściwy, kolendra siewna, lubczyk ogrodowy (w polu i pod osłonami) szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2
czereśnia, morela, brzoskwinia, śliwa brunatna zgnilizna drzew pestkowych (grzyb z rodzaju monilinia spp.) 7,5 g/5-8,5 l wody/100 m2
poziomka szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki 18 g/5-7 l wody/100 m2
aronia szara pleśń 18 g/6-7 l wody/100 m2
biała i czerwona porzeczka antraknoza (opadzina) liści porzeczki, szara pleśń 18 g/6-7 l wody/100 m2
agrest antraknoza (opadzina) liści porzeczki, szara pleśń 18 g/6-8 l wody/100 m2
jeżyna szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów jeżyny 18 g/6-7 l wody/100 m2
borówka wysoka szara pleśń 15 g/5-10 l wody/100 m2
orzech laskowy, orzech włoski alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza, antraknoza orzecha włoskiego, zamieranie pędów leszczyny, monilioza leszczyna 10 g/6-15 l wody/100 m2
groch (suche i świeże nasiona) askochytoza grochu, plamistość grochu 10 g/2-4 l wody/100 m2
  Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Środek Signum 33 WG- zwalcza mączniaki i szarą pleśń w roślinach ozdobnych – dedykowane ochronie roślin ozdobnych przed mączniakiem prawdziwym oraz szarą pleśnią.
Do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Opakowania: 2,5 g; 5 g
 
Switch 62,5 WG - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 375 g w 1 kg środka (37,5%), fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 250 g w 1 kg środka (25%). Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w warzywach, drzewach i krzewach owocowych oraz roślinach ozdobnych. Opis produktu: środek grzybobójczy, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. W jego skład wchodzą dwie substancje czynne – fludioksonil – jest substancją kontaktową, doskonale i trwale potrafiącą łączyć się ze skórką rośliny, hamuje kiełkowanie zarodników na powierzchni liścia oraz zapobiega wnikaniu strzępki grzyba do wnętrza rośliny. Druga – cyprodynil – jest substancją systemiczną. W krótkim czasie wnika do wnętrza rośliny, także w niższych temperaturach. Hamując wzrost, a także zarodnikowanie patogenu. Środek Switch 62,5 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * niezawodne działanie * szeroki zakres rejestracji na choroby * krótki okres karencji * bardzo skuteczny w ochronie wielu roślin jagodowych   Opakowanie: 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g Switch Switch   Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Switch 62,5 WG do roślin ozdobnych - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 375 g w 1 kg środka (37,5%), fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 250 g w 1 kg środka (25%). Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w warzywach, drzewach i krzewach owocowych oraz roślinach ozdobnych. Opis produktu: środek grzybobójczy, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. W jego skład wchodzą dwie substancje czynne – fludioksonil – jest substancją kontaktową, doskonale i trwale potrafiącą łączyć się ze skórką rośliny, hamuje kiełkowanie zarodników na powierzchni liścia oraz zapobiega wnikaniu strzępki grzyba do wnętrza rośliny. Druga – cyprodynil – jest substancją systemiczną. W krótkim czasie wnika do wnętrza rośliny, także w niższych temperaturach. Hamując wzrost, a także zarodnikowanie patogenu. Środek Switch 62,5 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * niezawodne działanie * szeroki zakres rejestracji na choroby * krótki okres karencji * bardzo skuteczny w ochronie wielu roślin jagodowych   Opakowanie: 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g Switch w roślinach ozdobnych Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Switch 62,5 WG zwalcza szarą pleśń borówki jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i kontaktowym,
do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych jabłoni, gruszy, pigwy, czereśni, wiśni, śliwy, moreli, brzoskwini, nektarynki, truskawek, maliny, jeżyny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, borówki amerykańskiej, żurawiny, winorośli, fasoli szparagowej, fasoli na zbiór świeżych nasion, fasoli na suche nasiona, grochu zwyczajnego na świeże nasiona, grochu siewnego cukrowego, grochu jadalnego na suche nasiona, bobu, łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, cebuli, szalotki, czosnku, cebuli z dymki, szczypiorku, salsefii, selera korzeniowego, marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaka, buraka ćwikłowego, chrzanu, brukwi, rzepy oraz uprawianych w gruncie, pod osłonami i w szklarni: selera naciowego, cykorii sałatowej, endywii, botwinki, szpinaku, pomidora, ogórka, bakłażana, cukinii, papryki, sałat liściowych i głowiastych, roślin zielarskich oraz ozdobnych. Środek Switch 62,5 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
Zawartość substancji czynnych: cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 375 g w 1 kg środka (37,5%), fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 250 g w 1 kg środka (25%).
Opakowanie: 5 g
Switch 62,5 WG - zwalcza szarą pleśń w winorośli – dedykowane ochronie winorośli przed szarą pleśnią. Do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
Opakowania: 5 g, 10 g
 
SYLLIT 65 WP 0 środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) 65% (650 g/kg). Krótki opis: fungicyd w formie proszku do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni i brzoskwini. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych. Zalety: * silne działanie zapobiegawcze, interwencyjne (do 48 godz.) oraz wyniszczające * niezbędny we wczesnym okresie ochrony * wysoka skuteczności w niskich temperaturach * niezastąpiona ochrona brzoskwini przed kędzierzawością liści brzoskwini   Opakowanie: 5 g, 10 g, 45 g
Uprawa Choroba Dawkowanie Karencja
Jabłoń, jrusza Parch jabłoni, parch gruszy 10g/100m2/5-15L wody 60 dni
Wiśnia Drobna plamistość liści 12g/100m2/5-15L wody 14 dni
Brzoskwinia Kędzierzawość liści brzoskwini 13g/100m2/5-15L wody 75 dni
  Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Topas 100 EC - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: dpenkonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g w 1 litrze środka (10,15%). Krótki opis: Fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w walce z mączniakiem prawdziwym, amerykański mączniakiem agrestu i czarną zgnilizną. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym, stosowany nalistnie, zapobiegawczo i interwencyjnie. Topas jest preparatem systemicznym, zalecanym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w uprawach jabłoni i gruszy przeciwko mączniakowi prawdziwemu jabłoni. Działa hamująco na wzrost strzępki infekcyjnej, tworzenie przylg, jak i rozwój strzępek wewnątrz rośliny. Zabezpiecza przed wystąpieniem amerykańskiego mączniaka agrestu w porzeczkach i agreście. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * preparat systemiczny * wysoka skuteczność zwalczania amerykańskiego mączniaka agrestu * krótki okres karencji w truskawce i ogórku – tylko 3 dni   Opakowanie: 5 ml, 20 ml, 100 ml
Uprawa Choroba Dawkowanie Karencja
Jabłoń, grusza Mączniak prawdziwy 1,25ml/100m2/5L wody 14 dni
Winorośl- konsumpcja bezpośrednia Mączniak prawdziwy, czarna zgnilizna 0,8-3,2ml/100m2/4-16L wody 28 dni
Winorośl- przemysł winiarski 35 dni
Pigwa Mączniak prawdziwy   5ml/100m2/2-10L wody 14 dni
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest Amerykański mączniak agrestu   20 dni
Truskawka (w gruncie i pod osłonami)   Mączniak prawdziwy 5ml/100m2/2-20L wody   3 dni
Ogórek, (w gruncie i pod osłonami) 5ml/100m2/2-12L wody
  Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.  
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Grzybobójcze
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo w zwalczaniu chorób grzybowych warzyw Opis produktu: środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * szeroka rejestracja * działanie zapobiegawcze i interwencyjne * skuteczny w działaniu     Opakowanie: 5 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml   Amistar 250 SC   Prewencja: Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) – 72 g/l (6,9 %); piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 40 g/l (3,8 %) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu przeznaczony do stosowania zapobiegawczo oraz interwencyjnie przeciwko chorobom ziemniaka, pomidora, ogórka. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym (dimetomorf) oraz lokalnie układowym i translaminarnym (piraklostrobina) przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w uprawie ziemniaka, ogórka, sałaty, cebuli oraz pomidora. Dimetomorf skutecznie niszczy komórki grzyba w większości jego stadiów rozwojowych. Dimetomorf szybko przemieszcza się w roślinie i dociera do wszystkich tkanek znajdujących się powyżej miejsca naniesienia. Piraklostrobina natomiast jest łatwo pobierana przez rośliny, silnie i długo wiązana z woskami kutykuli i dobrze przemieszcza się w przestrzeniach międzykomórkowych w fazie gazowej. Dodatkowo łagodzi efekty reakcji stresowych, zapewniając zwiększoną wydajność plonowania. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * działanie zapobiegawcze i interwencyjne * skutecznie chroni i zwalcza najważniejsze choroby ziemniaka * krótki okres karencji – w ogórki 1 dzień, w pomidorze 3 dni * odporny na zmywanie – godzinę po zabiegu     Opakowanie: 5 ml, 20 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml   Cabrio Duo 112 EC   Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg środka (50%) Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo w drzewach i krzewach owocowych, warzywach i roślinach ozdobnych. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni, gruszy, truskawki, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, borówki wysokiej, żurawiny, pomidora, papryki i bakłażana uprawianych w szklarni i pod osłonami oraz roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Działanie lokalnie układowe krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna krezoksym metylu zaliczana jest do grupy 11. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych. Zalety: * szeroka rejestracja * długie działanie * szerokie spektrum zwalczanych chorób     Opakowanie: 2,5 g, 5 g, 15 g, 30 g, 100 g   Discus 500 WG   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: tetrakonazol (związek z grupy triazoliazoli) – 100 g/l (10,59%). Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco w ochronie jabłoni, truskawki, róży oraz chryzantemy. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Tetrakonazol – substancja o działaniu systemicznym łatwo przenika przez warstwę woskową kutikuli, szybko się przemieszcza oraz wykazuje działanie lecznicze i interwencyjne, a nie ma fitotoksycznego wpływu na rośliny uprawne. Pobierany jest poprzez korzenie, łodygi i liście i przemieszcza się szybko akropetalnie po całej roślinie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * kompleksowe działanie * skutecznie zwalcza choroby róż * zabezpiecza jabłoń przed parchem oraz mączniakiem prawdziwym     Opakowanie: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml   Domark 100 EC   Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: tetrakonazol (związek z grupy triazoliazoli) – 100 g/l (10,59%). Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco w ochronie róży oraz chryzantemy. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie róży i chryzantemy przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Tetrakonazol – substancja o działaniu systemicznym łatwo przenika przez warstwę woskową kutikuli, szybko się przemieszcza oraz wykazuje działanie lecznicze i interwencyjne, a nie ma fitotoksycznego wpływu na rośliny uprawne. Pobierany jest poprzez korzenie, łodygi i liście i przemieszcza się szybko akropetalnie po całej roślinie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * kompleksowe działanie * skutecznie chroni i zwalcza czarną plamistość róży * eliminuje mączniaka prawdziwego * wpływa na zachowanie pięknego wyglądu róż     Opakowanie: 5 ml, 10 ml, 20 ml   Domark 100 EC – zwalcza mączniaka prawdziwego oraz czarna plamistość róży   Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Kaptan Zawiesinowy 50 WP to środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 50% (500 g/kg) Krótki opis: fungicyd w formie proszku do stosowania zapobiegawczo w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem jabłoni i parchem gruszy, wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni, fasoli szparagowej przed chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy polowych. Kaptan zawiesinowy 50 WP w ochronie przed parchem można stosować przez cały sezon wegetacyjny, także z bardzo dobrym efektem w drugiej połowie lata, w celu skutecznej ochrony drzew przed infekcjami wtórnymi, w tym także przed parchem przechowalniczym. Jeżeli po zakończeniu pierwotnych infekcji parchem jabłoni (koniec maja), podczas szczegółowej lustracji drzew głównie wierzchołkowych partii korony, zaobserwuje się oznaki infekcji wtórnej w postaci plam na liściach i zawiązkach, najlepiej zastosować kaptan. W drugiej połowie sezonu kaptan (Kaptan Zawiesinowy 50 WP) stosuje się przede wszystkim w celu zabezpieczenia przed infekcjami młodych przyrostów. Zalety: * wysoka skuteczność w ochronie sadów przed parchem jabłoni i gruszy * do stosowania przez cały okres wegetacji     Opakowanie: 50 g, 100 g   Kaptan Zawiesinowy 50 WP   Okres prewencji: zwierzęta – nie dotyczy, ludzie -1 dzień. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Miedzian 50 WP to środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: miedź w postaci tlenochlorku miedź – 50% (500g/kg) Krótki opis: fungicyd w formie proszku do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych.rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych. Środek przeznaczony wyłącznie do stosowania punktowego przy użyciu opryskiwaczy ręcznych o pojemności do 10 l, z wykluczeniem opryskiwaczy z napędem spalinowym lub elektrycznym. Zalety: * certyfikowany w uprawach ekologicznych * skutecznie chroni przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi * doskonały do pierwszych zabiegów w ogrodzie * szeroka rejestracja * długotrwałe działanie profilaktyczne * ochrona przed kędzierzawością liści brzoskwini     Opakowanie: 15 g, 50 g, 100 g   Miedzian 50 WP   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Środek Miedzian Extra 350 SC przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g w 1 litrze środka Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych i warzywnych przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Opis produktu: Miedzian Extra 350 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami, w amatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin warzywnych w ogrodach działkowych i przydomowych. Rośliny należy opryskiwać punktowo w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone ale nie tworzyły się na nich krople. W terminie od marca do maja opryski wykonujemy, gdy temperatura utrzymuje się powyżej 6°C. Zalety: * certyfikowany w uprawach ekologicznych * skutecznie chroni przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi * szeroka rejestracja * długotrwałe działanie profilaktyczne     Opakowanie: 10 ml, 60 ml     Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Środek Mythos 300 SC jest przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 300 g /l (28,3%) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie jabłoni, gruszy, truskawki oraz maliny. Opis produktu: środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed parchem i szarą pleśnią, gruszy przed parchem. Mythos 300 SC polecany jest również do zwalczania najważniejszych chorób w uprawie truskawek i malin takich jak szara pleśń oraz przypąkowe zamieranie pędów maliny. Co ważne, Mythos ma bardzo krótki okres karencji, wynoszący zaledwie 3 dni. Preparat posiada dobre właściwości zapobiegawcze. W zwalczaniu parcha jabłoni polecany jest do zabiegów wczesnowiosennych, do końca kwitnienia. Wynika to z jego wyższej skuteczności w niższych temperaturach oraz lepszej ochrony przed parchem liści niż owoców. Stosowany w okresie pełni kwitnienia czy opadania płatków, zwalcza także szarą pleśń. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza ręcznego. Zalety: * wysoka skuteczność działania * krótki okres karencji w malinie i truskawce – 3 dni * po wniknięciu do rośliny odporny na zmywanie * długie działanie interwencyjne * ochrona malin przed przypąkowym zamieraniem pędów malin     Opakowanie: 10 ml, 60 ml   Mythos 300 SC   Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Środek Nimrod 250 EC przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: bupirymat (związek z grupy pirymidyn) – 250 g/l (26,9 %) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu zwalczający mączniaka prawdziwego i amerykańskiego mączniaka agrestu. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej przeznaczony do stosowania zapobiegawczego i zwalczającego mączniaka prawdziwego i amerykańskiego mączniaka agrestu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * skuteczna ochrona przed mączniakiem prawdziwym * zwalcza amerykańskiego mączniaka agrestu * działanie zapobiegawcze   Opakowanie: 100 ml   Nimrod 250 EC   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Orvego 525 SC - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: ametoktradyna 300 g/l (związek z grupy pochodnych pirymidynoamin), dimetomorf 225 g/l (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) Krótki opis: fungicyd w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego. Opis produktu: środek grzybobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego. Ametoktradyna to substancja aktywna o działaniu kontaktowym, hamuje aktywność grzybów poprzez wiązanie do receptora stygmateliny w kompleksie III łańcucha oddechowego grzybów. Dzięki wysokiemu powinowactwu do warstwy woskowej tworzy trwałą tarczę ochronną na powierzchni liści. Ma to znaczenie szczególnie w systemach ochrony przeciwdziałającym powstawaniu odporności krzyżowe. Dimetomorf natomiast działa zapobiegawczo i blokuje zarodnikowanie grzybni. Zalety: * kombinacja dwóch substancji czynnych * najkrótsza karencja w pomidorze i ogórku – tylko 1 dzień * bezpieczny dla użytkownika i środowiska     Opakowanie: 5 ml, 10 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml     Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Polyram 70 WG to środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: metiram (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 70% (700 g/kg) Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo w ochronie ziemniaka, jabłoni, pomidora oraz cebuli przed chorobami. Opis produktu: Polyram 70 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, jabłoni, pomidora i cebuli przed chorobami. Jest fungicydem powierzchniowym, który może być wykorzystywany do zabiegów zapobiegawczych w ciągu całego okresu wegetacji, przede wszystkim w okresach mniejszego zagrożenia chorobowego. Ze względu na korzystny wpływ na wybarwienie owoców stosowany jest najczęściej w okresie infekcji wtórnych, w okresie wzrostu owoców. Środek przeznaczony do stosowania w ogrodach przydomowych i ogrodach działkowych przy użyciu opryskiwacza ręcznego. Zalety: * praktyczna, granulowana forma * szeroki zakres stosowania * działa niezależnie od temperatury * nie ma ryzyka wystąpienia odporności   Opakowanie: 5 g, 10 g, 50 g, 100 g     Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Uwagi: * okres karencji określa termin ostatniego zabiegu * podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne     Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Proplant 722 SL to środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie roślin warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin warzywnych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi takimi jak fytoftoroza, zgorzel czy mączniak rzekomy. Propamokarb jest znany szczególnie ze swych właściwości profilaktycznych. Chroni przez infekcją i zwalcza patogen na zainfekowanych roślina w uprawie rośliny ozdobnych jak i w uprawie warzyw. Do stosowania zapobiegawczo oraz interwencyjnie, działa układowo, co oznacza, że wnika do wnętrza rośliny i chroni ją od środka. Choć wnika do tkanek stosunkowo wolno, to jednak później długo (ok. 4-5 dni) utrzymuje swoje właściwości profilaktyczne. Charakteryzują się dość niskim ryzykiem powstawania odporności. Zaleca się również profilaktycznie podlewać rośliny bezpośrednio po posadzeniu w celu zabezpieczenia korzeni przed zgorzel zgnilakową oraz fytoftorozą. Środek przeznaczony do podlewania oraz do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * skutecznie zwalcza fytoftorozę na warzywach * działa układowo na całą roślinę * polecany do profilaktycznego podlewania   Opakowanie: 5 ml, 10 ml, 30 ml, 100 ml, 250 ml     Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Uwagi: * środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania * podczas stosowania środka w warunkach polowych nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych     Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Proplant 722 SL zwalcza choroby w iglakach i innych roślinach ozdobnych - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%) Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie roślin ozdobnych przed chorobami grzybowymi takimi jak fytoftoroza, zgorzel czy mączniak rzekomy. Propamokarb jest znany szczególnie ze swych właściwości profilaktycznych. Chroni przez infekcją i zwalcza patogen na zainfekowanych roślinach w uprawie rośliny ozdobnych. Do stosowania zapobiegawczo oraz interwencyjnie, działa układowo, co oznacza, że wnika do wnętrza rośliny i chroni ją od środka. Choć wnika do tkanek stosunkowo wolno, to jednak później długo (ok. 4-5 dni) utrzymuje swoje właściwości profilaktyczne. Charakteryzują się dość niskim ryzykiem powstawania odporności. Środek przeznaczony do podlewania oraz do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * skutecznie zwalcza fytoftorozę na roślinach iglastych * działa systemicznie na całą roślinę * polecany do profilaktycznego podlewania   Opakowanie: 30 ml, 100 ml     Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Uwagi: * środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania * podczas stosowania środka w warunkach polowych nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych     Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Revus 250 SC - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/l (23,4%) Krótki opis: fungicyd w postaci zawiesiny do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie przed zarazą ziemniaka i mączniakiem rzekomym. Opis produktu: środek grzybobójczy, wysoce selektywny koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz pomidorów gruntowych przed chorobami grzybowymi. Jego substancja aktywna – mandipropamid – ma działanie kontaktowe oraz wgłębne (rozprowadzana jest w roślinie translaminarnie), zapewniając tym samym skuteczną ochronę intensywnie rosnących liści. Ponadto, dzięki szybkiemu łączeniu z warstwą woskową preparat sprawdza się w trudnych warunkach, kiedy to częste opady utrudniają wykonywanie zabiegów. Revus 250 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * działa wgłębnie, tworzy solidną warstwę ochronną uniemożliwiając infekcję zarazy * chroni nowe przyrosty liści * najwyższa odporność na zmywanie przez deszcz   Opakowanie: 3 ml, 15 ml, 30 ml, 80 ml     Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: metalaksyl – M (związek z grupy fenyloamidów) – 3,8% (38,8 g/kg), mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 64% (640 g/kg) Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo w ochronie warzyw i roślin ozdobnych przed mączniakiem rzekomym, fytoftorozą i zarazą ziemniaka. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin. Wykazuje działanie kontaktowe, powierzchniowe. Mankozeb wykazuje działanie wielomiejscowe – hamując funkcje oddechowe patogena, uniemożliwia kiełkowanie zarodników. Charakteryzuje się wielokierunkowym mechanizmem działania blokującym procesy oddychania i uwalniania energii. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur – od 6°C do 25°C. Związki z grupy ditiokarbaminianów uważa się za grupę o niskim ryzyku powstawania odporności. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * działanie zapobiegawcze i interwencyjne * szeroki zakres temperatury stosowania * skutecznie chroni przed fytoftorozą   Opakowanie: 10 g, 50 g, 100 g, 250 g Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG – na fytoftorozę i mączniaka rzekomego w roślinach ozdobnych - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: metalaksyl – M (związek z grupy fenyloamidów) – 3,8% (38,8 g/kg), mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 64% (640 g/kg) Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo w ochronie roślin ozdobnych przed mączniakiem rzekomym, fytoftorozą łodyg i liści. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin. Wykazuje działanie kontaktowe, powierzchniowe. Mankozeb wykazuje działanie wielomiejscowe – hamując funkcje oddechowe patogena, uniemożliwia kiełkowanie zarodników. Charakteryzuje się wielokierunkowym mechanizmem działania blokującym procesy oddychania i uwalniania energii. Może być stosowany w szerokim zakresie temperatur – od 6°C do 25°C. Związki z grupy ditiokarbaminianów uważa się za grupę o niskim ryzyku powstawania odporności. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * działanie zapobiegawcze i interwencyjne * szeroki zakres temperatury stosowania * skutecznie chroni przed fytoftorozą     Opakowanie: 10 g, 50 g   Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG – na fytoftorozę i mączniaka rzekomego w roślinach ozdobnych   Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Score 250 EC - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58 %). Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną: Solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne. Krótki opis: fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie na drzewach owocowych. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni i czereśni przed chorobami grzybowymi. Najlepsze efekty interwencyjne uzyskamy stosując środek do 120 godzin po infekcji. W celu zapobiegania powstawaniu odporności na parcha jabłoni należy stosować w mieszaninie z preparatami o działaniu kontaktowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * działanie zapobiegawcze * najdłuższe działanie interwencyjne – do 120 godzin * doskonałe działanie wyniszczające * można mieszać z preparatami kontaktowymi   Opakowanie: 2.5 g, 5 g, 10 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 200 g   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Scorpion 325 CS - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,2%) difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,4%) Krótki opis: fungicyd w postaci stężonej zawiesiny stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie w zwalczaniu chorób warzyw, roślin jagodowych, ziół oraz roślin ozdobnych. Opis produktu: środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym i systemicznym, stosowany zapobiegawczo w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby w uprawie roślin warzywnych i truskawek. Scorpion, jako jeden z niewielu fungicydów, hamuje kiełkowanie zarodników oraz jednocześnie zatrzymuje już zaobserwowaną infekcję. Preparat jest szybko pobierany przez roślinę z powierzchni liści, następnie przemieszcza się systemicznie do wszystkich jej organów, co pozwala na skuteczną ochronę. Difenokonazol hamuje tworzenie ściany komórkowej grzybów, działając przede wszystkim na ograniczenie wzrostu i tworzenie się grzybni. Spowalnia także kiełkowanie zarodników i zatrzymuje infekcję. Dlatego właśnie można go użyć nawet po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Scorpion wyróżnia również działanie interwencyjne – w okresie do 2 dni po pojawieniu się infekcji, co znacznie zwiększa skuteczność preparatu w zwalczaniu szerokiej palety chorób. Środek Scorpion 325 SC stosuje się przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * najszersza rejestracja upraw * działanie interwencyjne i zapobiegawcze * systemiczne przemieszczanie się obu substancji * szybkie działanie * szerokie spektrum zwalczanych chorób   Opakowanie: 5 ml, 10 ml, 30 ml, 50 ml   Uprawa Choroba Dawkowanie brokuł zwyczajny (uprawa w polu) mzgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych 10 ml/100 m2/2-8 l wody kalafior (uprawa w polu) czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych 10 ml/100 m2/2-8 l wody marchew (uprawa w polu) mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, czarna zgnilizna marchwi 10 ml/100 m2/2-7 l wody cebula (uprawa w polu) alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez stemphylium (stermhylium sp.), rdza pora (na cebuli) 10 ml/100 m2/3-6 l wody kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) (uprawa w polu) czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych 10 ml/100 m2/2-8 l wody por (uprawa w polu) alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez stemphylium (stemphylium sp.), rdza pora 10 ml/100 m2/2-8 l wody ogórek (uprawa w szklarni) mączniak prawdziwy dyniowatych 10 ml/100 m2/5-15 l wody pomidor (uprawa w szklarni) mączniak prawdziwy psiankowatych 10 ml/100 m2/5-15 l wody truskawka (uprawa w polu) antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki 10 ml/100 m2/5-15 l wody cebula (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka, szczypiorek (uprawa w polu) alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez stemphylium (stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli) 10 ml/100 m2/3-6 l wody czosnek, szalotka alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez stemphylium (stemphylium sp.), rdza pora (na cebuli) 10 ml/100 m2/3-6 l wody fasola zwykła (szparagowa), fasola zwykła (uprawiana na świeże nasiona), groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy (uprawa w polu) antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza) 10 ml/100 m2/3-12 l wody truskawka (uprawa w polu) antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki 10 ml/100 m2/3-12 l wody kapusta brukselska, kapusta pekińska, jarmuż (uprawa w polu) czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych 10 ml/100 m2/2-8 l wody pasternak, pietruszka (uprawa w polu) mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 10 ml/100 m2/2-7 l wody chrzan pospolity, rzodkiewka, rzodkiew japońska, rzepa biała, rzepa czarna, brukiew jadalna (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych 10 ml/100 m2/2-7 l wody salsefia, topinambur (syn. słonecznik bulwiasty), skorzonera (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń 10 ml/100 m2/2-7 l wody burak ćwikłowy (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, rdza buraka 10 ml/100 m2/2-7 l wody cykoria korzeniowa (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy 10 ml/100 m2/2-7 l wody seler naciowy (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera 10 ml/100 m2/2-7 l wody seler korzeniowy (uprawa w polu) alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera 10 ml/100 m2/2-10 l wody szparag (uprawa w polu) rdza szparagowa, purpurowa plamistość pędów szparaga 10 ml/100 m2/2-10 l wody melon, kawon (syn. arbuz), dynia olbrzymia jadalna (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych 10 ml/100 m2/5-15 l wody ogórek (uprawa w polu, pod osłonami) parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych 10 ml/100 m2/5-15 l wody cukinia, kabaczek, patison (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych 10 ml/100 m2/5-15 l wody papryka (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza papryki, brunatna plamistość liści 10 ml/100 m2/5-15 l wody pomidor (uprawa w szklarni) alternarioza pomidora, brunatna plamistość liści 10 ml/100 m2/5-15 l wody pomidor (uprawa w polu i pod osłonami) mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści 10 ml/100 m2/5-15 l wody oberżyna (syn. bakłażan) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści 10 ml/100 m2/5-15 l wody grupa sałat (sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia) nekrotyczna plamistość liści sałaty (antraknoza sałaty), zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody kapustne liściowe (rukola-rokietta siewna, jarmuż) czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody szpinak antraknoza, alternarioza, zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody seler listkowy septorioza selera, zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody pietruszka uprawiana na nać mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody rośliny zielarskie oraz kwiaty jadalne (cukinii, kabaczka, patisona) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) mączniaki prawdziwe, rdze, plamistości liści, zgnilizna twardzikowa 8-10 ml/100 m2/3-15 l wody cykoria sałatowa (uprawa w polu) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy 10 ml/100 m2/3-10 l wody cykoria sałatowa (uprawa pod osłonami i w szklarni) zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy 10 ml/100 m2/3-10 l wody karczoch zwyczajny (uprawa w polu) mączniak prawdziwy 10 ml/100 m2/3-10 l wody truskawka (uprawa w polu) mączniak prawdziwy truskawki, nekrozy powodowane przez grzyb Gnomonia comari 10 ml/100 m2/3-12 l wody truskawka (uprawa pod osłonami i w szklarni) antraknoza truskawki, biała plamistość truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, nekrozy powodowane przez grzyb Gnomonia comari 10 ml/100 m2/3-10 l wody poziomka (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, nekrozy powodowane przez grzyb Gnomonia comari 10 ml/100 m2/3-10 l wody malina, jeżyna (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) antraknoza maliny i jeżyny, rdza maliny, biała plamistość liści maliny, mączniak prawdziwy maliny 10 ml/100 m2/1-5 l wody rośliny ozdobne (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni) (uprawa w polu) mączniaki prawdziwe, plamistość liści, rdze, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, zamieranie pędów roślin iglastych, choroby powodowane przez patogeny glebowe 10 ml/100 m2/3-12 l wody   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Signum 33 WG - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: piraklostrobina (substancja z grupy strobluryn) – 67 g/kg (6,7%), boskalid (substancja z grupy anilidów) – 267 g/kg (26,7%) Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w zwalczaniu chorób grzybowych. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych. Piraklostrobina jest łatwo pobierana przez rośliny, silnie i długo wiązana z woskami kutykuli i dobrze przemieszcza się w przestrzeniach międzykomórkowych w fazie gazowej. Boskalid cechuje się bardzo wysoką skutecznością w stosunku do szerokiego spektrum patogenów grzybowych. Jest wiązany w warstwie woskowej kutykuli, czyli zewnętrznej warstwie komórek liścia. Środek przeznaczony do stosowania w ogrodach przydomowych i ogrodach działkowych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i plecakowych. Zalety: * szeroki zakres zwalczanych patogenów * szeroka rejestracja upraw * wpływ na poprawę zdolności przechowalniczych * perfekcyjne działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne * rewelacyjna skuteczność w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej, czerni krzyżowych i szarej pleśni   Opakowanie: 2.5 g, 5 g, 10 g, 50 g, 75 g, 100 g, 150 g, 200 g   Uprawa Choroba Dawkowanie ziemniak alternarioza ziemniaka 2,5 g/6-8 l wody/100 m2 cebula mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie stemphylium 10 g/6-8 l wody/100 m2 kapusta głowiasta czerń krzyżowych, szara pleśń 7,5 g-10 g/6-8 l wody/100 m2 marchew alternarioza naci, mączniak prawdziwy 7,5 g-10 g/6-8 l wody/100 m2 pomidor uprawiany w polu zaraza ziemniaka, alternarioza 10 g-15 g/6-8 l wody/100 m2 pomidor pod osłonami szara pleśń, zaraza ziemniaka 0,2% (2 g/1 )/10 l/100 m2 truskawka szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki 18 g/5-7 l wody/100 m2 wiśnia brunatna zgnilizna drzew pestkowych 7,5 g-10 g/5-7,5 l wody/100 m2 malina szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny 18 g/6-7 l wody/100 m2 porzeczka czarna antraknoza (opadzina) liści, rdza wejmutkowo-porzeczkowa 18 g/6-8 l wody/100 m2 pietruszka korzeniowa, pasternak alternarioza naci, mączniak prawdziwy 7,5 g/6-8 l wody/100 m2 burak ćwikłowy mączniak prawdziwy 10 g/6-8 l wody/100 m2 seler korzeniowy zgnilizna twardzikowa 15 g/6-8 l wody/100 m2 rzodkiewka uprawiana w polu szara pleśń, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2 szczypiorek szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2 kalarepa, kapusta brukselska czerń krzyżowych 10 g/6-8 l wody/100 m2 brokuł, kalafior czerń krzyżowych, bielik krzyżowych 10 g/6-8 l wody/100 m2 kapusta pekińska czerń krzyżowych, szara pleśń 7,5 g/6-8 l wody/100 m2 por rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora 15 g/6-8 l wody/100 m2 cebula siedmiolatka rdza pora, fytoftoroza pora na cebuli, alternarioza 15 g/6-8 l wody/100 m2 szalotka mączniak rzekomy, alternarioza. ogranicza występowanie stemphylium 10 g/6-8 l wody/100 m2 szparag szara pleśń 15 g/6-8 l wody/100 m2 sałata, endywia szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2 szpinak plamistość liści 15 g/6-8 l wody/100 m2 koper, pietruszka naciowa, seler naciowy, rukola szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2 rzodkiewka (pod osłonami) szara pleśń, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2 papryka, bakłażan (pod osłonami) szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy 15 g/10 l wody/100 m2 sałata, endywia (pod osłonami) szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2 rośliny ozdobne uprawiane w polu i pod osłonami alternarioza 1 g/1 l/6-8 l wody/100 m2 rośliny ozdobne uprawiane w polu i pod osłonami mączniak prawdziwy 1,8 g/1 l/6-8 l wody/100 m2 rośliny ozdobne uprawiane w polu i pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa rizoktonioza 1,5 g/1 l/6-8 l wody/100 m2 mięta pieprzowa, bazylia pospolita, szałwia lekarska, tymianek właściwy, kolendra siewna, lubczyk ogrodowy (w polu i pod osłonami) szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza 15 g/6-8 l wody/100 m2 czereśnia, morela, brzoskwinia, śliwa brunatna zgnilizna drzew pestkowych (grzyb z rodzaju monilinia spp.) 7,5 g/5-8,5 l wody/100 m2 poziomka szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki 18 g/5-7 l wody/100 m2 aronia szara pleśń 18 g/6-7 l wody/100 m2 biała i czerwona porzeczka antraknoza (opadzina) liści porzeczki, szara pleśń 18 g/6-7 l wody/100 m2 agrest antraknoza (opadzina) liści porzeczki, szara pleśń 18 g/6-8 l wody/100 m2 jeżyna szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów jeżyny 18 g/6-7 l wody/100 m2 borówka wysoka szara pleśń 15 g/5-10 l wody/100 m2 orzech laskowy, orzech włoski alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza, antraknoza orzecha włoskiego, zamieranie pędów leszczyny, monilioza leszczyna 10 g/6-15 l wody/100 m2 groch (suche i świeże nasiona) askochytoza grochu, plamistość grochu 10 g/2-4 l wody/100 m2   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Środek Signum 33 WG- zwalcza mączniaki i szarą pleśń w roślinach ozdobnych – dedykowane ochronie roślin ozdobnych przed mączniakiem prawdziwym oraz szarą pleśnią. Do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Opakowania: 2,5 g; 5 g  
:
Switch 62,5 WG - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 375 g w 1 kg środka (37,5%), fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 250 g w 1 kg środka (25%). Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w warzywach, drzewach i krzewach owocowych oraz roślinach ozdobnych. Opis produktu: środek grzybobójczy, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. W jego skład wchodzą dwie substancje czynne – fludioksonil – jest substancją kontaktową, doskonale i trwale potrafiącą łączyć się ze skórką rośliny, hamuje kiełkowanie zarodników na powierzchni liścia oraz zapobiega wnikaniu strzępki grzyba do wnętrza rośliny. Druga – cyprodynil – jest substancją systemiczną. W krótkim czasie wnika do wnętrza rośliny, także w niższych temperaturach. Hamując wzrost, a także zarodnikowanie patogenu. Środek Switch 62,5 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * niezawodne działanie * szeroki zakres rejestracji na choroby * krótki okres karencji * bardzo skuteczny w ochronie wielu roślin jagodowych   Opakowanie: 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g   Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Switch 62,5 WG do roślin ozdobnych - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 375 g w 1 kg środka (37,5%), fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 250 g w 1 kg środka (25%). Krótki opis: fungicyd w formie granul do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w warzywach, drzewach i krzewach owocowych oraz roślinach ozdobnych. Opis produktu: środek grzybobójczy, koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. W jego skład wchodzą dwie substancje czynne – fludioksonil – jest substancją kontaktową, doskonale i trwale potrafiącą łączyć się ze skórką rośliny, hamuje kiełkowanie zarodników na powierzchni liścia oraz zapobiega wnikaniu strzępki grzyba do wnętrza rośliny. Druga – cyprodynil – jest substancją systemiczną. W krótkim czasie wnika do wnętrza rośliny, także w niższych temperaturach. Hamując wzrost, a także zarodnikowanie patogenu. Środek Switch 62,5 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * niezawodne działanie * szeroki zakres rejestracji na choroby * krótki okres karencji * bardzo skuteczny w ochronie wielu roślin jagodowych   Opakowanie: 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g Okres prewencji: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Switch 62,5 WG zwalcza szarą pleśń borówki jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych jabłoni, gruszy, pigwy, czereśni, wiśni, śliwy, moreli, brzoskwini, nektarynki, truskawek, maliny, jeżyny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, borówki amerykańskiej, żurawiny, winorośli, fasoli szparagowej, fasoli na zbiór świeżych nasion, fasoli na suche nasiona, grochu zwyczajnego na świeże nasiona, grochu siewnego cukrowego, grochu jadalnego na suche nasiona, bobu, łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, cebuli, szalotki, czosnku, cebuli z dymki, szczypiorku, salsefii, selera korzeniowego, marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaka, buraka ćwikłowego, chrzanu, brukwi, rzepy oraz uprawianych w gruncie, pod osłonami i w szklarni: selera naciowego, cykorii sałatowej, endywii, botwinki, szpinaku, pomidora, ogórka, bakłażana, cukinii, papryki, sałat liściowych i głowiastych, roślin zielarskich oraz ozdobnych. Środek Switch 62,5 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zawartość substancji czynnych: cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 375 g w 1 kg środka (37,5%), fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 250 g w 1 kg środka (25%). Opakowanie: 5 g
:
Switch 62,5 WG - zwalcza szarą pleśń w winorośli – dedykowane ochronie winorośli przed szarą pleśnią. Do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Opakowania: 5 g, 10 g  
:
SYLLIT 65 WP 0 środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) 65% (650 g/kg). Krótki opis: fungicyd w formie proszku do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w ochronie jabłoni, gruszy, wiśni i brzoskwini. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych. Zalety: * silne działanie zapobiegawcze, interwencyjne (do 48 godz.) oraz wyniszczające * niezbędny we wczesnym okresie ochrony * wysoka skuteczności w niskich temperaturach * niezastąpiona ochrona brzoskwini przed kędzierzawością liści brzoskwini   Opakowanie: 5 g, 10 g, 45 g Uprawa Choroba Dawkowanie Karencja Jabłoń, jrusza Parch jabłoni, parch gruszy 10g/100m2/5-15L wody 60 dni Wiśnia Drobna plamistość liści 12g/100m2/5-15L wody 14 dni Brzoskwinia Kędzierzawość liści brzoskwini 13g/100m2/5-15L wody 75 dni   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
:
Topas 100 EC - środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zawartość substancji czynnej: dpenkonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g w 1 litrze środka (10,15%). Krótki opis: Fungicyd w formie koncentratu do stosowania zapobiegawczo i interwencyjnie w walce z mączniakiem prawdziwym, amerykański mączniakiem agrestu i czarną zgnilizną. Opis produktu: środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu układowym, stosowany nalistnie, zapobiegawczo i interwencyjnie. Topas jest preparatem systemicznym, zalecanym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w uprawach jabłoni i gruszy przeciwko mączniakowi prawdziwemu jabłoni. Działa hamująco na wzrost strzępki infekcyjnej, tworzenie przylg, jak i rozwój strzępek wewnątrz rośliny. Zabezpiecza przed wystąpieniem amerykańskiego mączniaka agrestu w porzeczkach i agreście. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Zalety: * preparat systemiczny * wysoka skuteczność zwalczania amerykańskiego mączniaka agrestu * krótki okres karencji w truskawce i ogórku – tylko 3 dni   Opakowanie: 5 ml, 20 ml, 100 ml Uprawa Choroba Dawkowanie Karencja Jabłoń, grusza Mączniak prawdziwy 1,25ml/100m2/5L wody 14 dni Winorośl- konsumpcja bezpośrednia Mączniak prawdziwy, czarna zgnilizna 0,8-3,2ml/100m2/4-16L wody 28 dni Winorośl- przemysł winiarski 35 dni Pigwa Mączniak prawdziwy   5ml/100m2/2-10L wody 14 dni Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest Amerykański mączniak agrestu   20 dni Truskawka (w gruncie i pod osłonami)   Mączniak prawdziwy 5ml/100m2/2-20L wody   3 dni Ogórek, (w gruncie i pod osłonami) 5ml/100m2/2-12L wody   Prewencja: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.   Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
: