Jesteś tutaj: Home Polityka RODO

Polityka RODO

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych jest „SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i wspólnicy sp.j., nasz adres: Świerkówki 15 A, 64-605 Wargowo. Możecie się skontaktować z nami w kwestiach związanych z danymi osobowymi pod adresem e-mail: odo@sumin.pl, a także pisemnie na adres wskazany powyżej z dopiskiem „ochrona danych osobowych”.

 

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 • Państwa dane przetwarzamy, aby móc zawrzeć i prawidłowo realizować umowę pomiędzy nami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • Informacje te są wykorzystywane również dla prawnie uzasadnionego interesu firmy Sumin (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami
 • dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu spełnienia spoczywającego na administratorze obowiązku prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 • w przypadku zawarcia umowy, Państwa dane będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy, czyli przez okres 6 lat, licząc od końca roku, w którym wygasa umowa
 • przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 • podmiotom zajmującym się dochodzeniem roszczeń
 • uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Państwa danych.

 

Czy musicie podawać nam swoje dane?

Swoje dane podajecie dobrowolnie. Są one jednak niezbędne do zawarcia umowy i jej prawidłowej realizacji. Jeżeli nie podacie danych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy i zrealizować obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

 • uzyskania dostępu do swoich danych
 • żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach
 • powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnimy Państwa dane o zmianach dokonanych przez Was w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie)
 • żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • żądania przenoszenia danych.

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Wysyłając do „SUMIN” zgłoszenie rekrutacyjne zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych (wykraczający poza wskazany w Kodeksie Pracy) w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Po co i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 • w przypadku przekazanych nam danych wskazanych w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, „Sumin” przetwarza je zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. przetwarzamy je w celu podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą (przeprowadzenia procesu rekrutacji) przed zawarciem umowy. Podanie tych danych konieczne jest do wzięcia udziału w rekrutacji poprzedzającej zawarcie umowy
 • w przypadku przekazanych nam danych wykraczających poza zakres wskazany w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (np. wizerunek), przetwarzamy je na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą wyrażacie domyślnie poprzez wysyłanie „Sumin” swojego zgłoszenia rekrutacyjnego zawierającego w treści te dane. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji
 • w przypadku przekazanych nam danych wykraczających poza zakres wskazany w Art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (np. informacje dotyczące Waszej prywatności – poglądy polityczne, stan zdrowia), poprosimy Was o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)
 • w przypadku danych przekazanych w trakcie rekrutacji niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz do obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi w sprawach związanych z rekrutacją – podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 • w przypadku wyboru Państwa osoby na stanowisko będące przedmiotem postępowania rekrutacyjnego, dane osobowe wskazane w dokumentach aplikacyjnych zostaną włączone do akt pracowniczych na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a zatem będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

Jeżeli nie chcecie Państwo, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Państwa osobach, nie umieszczajcie ich w swoich dokumentach aplikacyjnych przesyłanych w ramach procesu rekrutacji.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 • 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji
 • a w przypadku, gdy wcześniej cofniecie zgodę na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres wskazany w Kodeksie pracy – do momentu cofnięcia zgody
 • w przypadku dokumentów włączonych do akt pracowniczych przez okres 10 lat liczony od momentu ustania Waszego zatrudnienia.

 

Długość tych okresów zależna jest od woli ustawodawcy i może ulec zmianie.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 • naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom wspomagającym nas w zakresie obsługi IT
 • uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Waszych danych.

 

Czy musicie nam Państwo podawać swoje dane?

Swoje dane podajecie dobrowolnie, są one jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji (w podstawowym zakresie).

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

 • uzyskania dostępu do swoich danych
 • żądania niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i ich uzupełnienia jeżeli są one niekompletne
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania w określonych przypadkach
 • powiadomienia przez administratora każdego odbiorcę, któremu ujawnił Państwa dane o zmianach dokonanych przez Was w danych osobowych (sprostowanie, usuniecie, ograniczenie)
 • żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • żądania przenoszenia danych.

 

Jeżeli macie zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych, wolimy abyście zgłosili się do nas w pierwszej kolejności. Możemy to naprawić.
Możecie również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa