Szkodniki

Wybierz rozdział, by przeczytać opis poszczególnych szkodników:

A-F                       G-M                       N-P                    R-Z

Dłużynka leszczynówka

Dłużynka leszczynówka (Oberea linearis) Szkodnik ten powoduje duże zniszczenia na plantacjach leszczyny. Chrząszcz charakteryzuje się wydłużonym, wąskim ciałem o długości około 1,2-2 cm oraz długimi czułkami. Bardzo widoczne są pomarańczowe odnóża, które kontrastują z szarymi pokrywami oraz czarną głową i czułkami. Na przełomie maja i czerwca pojawiają się samice chrząszczy, które wygryzają otwory w korze, gdzie składają jaja. Wylęgłe larwy wgryzają się w młode pędy i drążą pod korą oraz w rdzeniu pnia liczne korytarze. Młode liście opadają Pędy stopniowo zamierają i zrzucają liście co w znacznym stopniu osłabia roślinę. Cykl życia larw jest bardzo długi i trwa przez trzy lata! Zabiegi chemiczne stosuje się w okresie żerowania – od fazy pierwszego liścia do końca kwitnienia (kwiecień). Zwalczanie:  Mospilan 20 SP