Szkodniki

Wybierz rozdział, by przeczytać opis poszczególnych szkodników:

A-F                       G-M                       N-P                    R-Z

Miodówka gruszowa

Miodówka gruszowa Szkodnik ten stanowi duże zagrożenie dla gruszy. W ciągu sezonu wydaje kilka pokoleń i dość szybko się rozmnaża. Wpływa znacząco na jakość owoców, zdrowotność oraz plonowanie drzew. Dorosłe osobniki oraz młode larwy zwalczamy. Zwalczanie: Mospilan 20 SP Zielona Apteka: Siltac EC, Laser 940 EC, Laser RTU