Szkodniki

Wybierz rozdział, by przeczytać opis poszczególnych szkodników:

A-F                       G-M                       N-P                    R-Z

Omacnica prosowianka

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) Uszkodzenia kukurydzy powodują larwy, które początkowo żywią się liśćmi, a następnie drążą tunele w łodydze, powodując znaczne zmniejszenie plonu. Osobniki dorosłe pojawiają się w czerwcu, wtedy właśnie składają jaja na spodniej części liści. Zwalczanie: Karate Zeon 050 CS