Szkodniki

Wybierz rozdział, by przeczytać opis poszczególnych szkodników:

A-F                       G-M                       N-P                    R-Z

Podskórnik gruszowy

Podskórnik gruszowy (Eriophyes piri) Roztocz z rodziny szpecielowatych żerujący na gruszy, głogu czy irdze. Osobniki dorosłe są białe, mają ciało o wrzecionowatym kształcie i osiągają 0,2 mm długości. Nimfy są takie same jak osobniki dorosłe, jedynie mniejsze. Stadium zimującym są samice, które ukrywają się w pąkach. Wiosną rozpoczynają żerowanie u nasady liści oraz w pąkach. W konsekwencji, wyrastające liście są zdeformowane a ich ogonki mają różną długość. Dodatkowo na blaszkach liściowych pojawiają się jasne pęcherzyki, które z czasem ciemnieją. Szkodnik, ten stanowi poważne zagrożenie na młodych drzewkach, może zahamować ich wzrost oraz wpływa na osłabienie kwitnienia i owocowania. Zwalczanie: Ortus 05 SC Zielona Apteka: Laser 940 EC, Laser RTU