Szkodniki

Wybierz rozdział, by przeczytać opis poszczególnych szkodników:

A-F                       G-M                       N-P                    R-Z

Przeziernik malinowiec

Przeziernik malinowiec (Resseliella theobaldi) Za szkodliwość tego motyla odpowiadają larwy, które uszkadzają pędy. Dorosłe osobniki zaczynają oblot od końca czerwca do początku września. Samice składają jaja na dolnej części pędów lub bezpośrednio na ziemi. Po kilku dniach wylęgłe larwy wgryzają się do karpy korzeniowej i rozpoczynają żerowanie. Po rozłamaniu łodygi, widoczne są korytarze oraz liczne odchody. Pod koniec lata i zimą można zauważyć bardzo charakterystyczną, guzowatą narośl przy szyjce korzeniowej, w której wnętrzu można znaleźć gąsienice. Skutkiem działalności szkodnika jest osłabienie wzrostu i owocowania oraz wyłamywanie pędów. Walkę z przeziernikiem rozpoczynamy zaraz po zbiorze owoców. Zwalczanie: Mospilan 20 SP