Szkodniki

Wybierz rozdział, by przeczytać opis poszczególnych szkodników:

A-F                       G-M                       N-P                    R-Z

Roztocz truskawkowiec

Roztocz truskawkowiec (Steneotarsonemus fragariae) Roztocz żeruje na najmłodszych, jeszcze nierozwiniętych liściach, nakłuwając je i wysysając soki roślinne. Uszkodzone liście są drobne i zdeformowane. Cechą charakterystyczną jest fakt pojawiania się bardzo krótkich ogonków liściowych. W miarę rozwoju populacji szkodnika, krzewy truskawki cechują się zahamowanym wzrostem, a owoce są drobne i nie dojrzewają. Uszkodzone rośliny wypuszczają mniej pąków kwiatowych na następny rok i obniżeniu ulega mrozoodporność i zimotrwałość. Podejrzane o obecność roztocza rośliny należy opryskać środkiem Ortus 05 EC. Zwalczanie: Ortus 05 SC