Szkodniki

Wybierz rozdział, by przeczytać opis poszczególnych szkodników:

A-F                       G-M                       N-P                    R-Z

Strąkowiec grochowy

Strąkowiec grochowy (Bruchus pisorum) Czarny chrząszcz, pokryty szarobrązowymi włoskami. Na skrzydłach widoczne są białe plamki, a na okrywach od przedplecza do końca odwłoku ciągnie się jasny, pionowy pas. Osiąga długość około 5 mm. Szkodnik ten wydaje jedno pokolenie w roku. Samice, bezpośrednio po kwitnieniu grochu składają jaja na formujących się strąkach. Wylęgające się larwy przegryzają ściankę i żerują w nasionach, gdzie przechodzą pełny cykl rozwojowy aż do stadium chrząszcza. W okresie jesiennym osobniki dorosłe opuszczają nasiona i przenoszą się do miejsc zimowania. Uszkodzone nasiona tracą wartość handlową. Zwalczanie: Mospilan 20 SP